Habarlar

 • Принцип работы Гидрацилиндры

  Gidrawlik silindrleriň işleýşi

  Enjamy dogry saýlamak käbir möhüm aýratynlyklary bilmegi talap edýär.Ilki bilen degişli porşeniň diametrini, ýagny gidrawlik silindriň itekleýän ýa-da çekiji güýjüniň bahasyny saýlamaly.Hasanyň diametriniň bahasy hem möhüm rol oýnaýar.Bu opsiýa ...
  Koprak oka
 • Заграничная реклама

  daşary ýurt mahabaty

  Qingdao Tongqing International Trade Co., Ltd.2006-njy ýylda esaslandyryldy.Senagat we täjirçilik kärhanasydyr.Kompaniýa, Şandong welaýatynyň owadan Çingdao şäherinde ýerleşýär.Şereketde gidrawliki silindr ýygnamak enjamlary bar we kämillik ýaşyna ýeten gözleg we ösüş desgalary bar.
  Koprak oka
 • Послепродажное обслуживание!

  Satuwdan soňky hyzmat!

  Öndürilen gidrawliki silindrleriň hiline aýratyn üns berýäris - ähli önümler, skameykada gözegçilik synaglaryndan geçmeýär.Hydhli gidrawlik silindrleriň kepillik möhleti bar - bir ýyl.Zerur bolsa, sarp ediji üçin mugt kepillik abatlaýarys.
  Koprak oka

Birleşiň

BIZI GÖRÜ ..
E-poçta täzelenmelerini alyň